mainBack
registrer
Om Planlegging Innhold Aktivitetar Gudstjeneste Kommunikasjon og presse

Alternativ 1 FLUKTEN

Se innledning over / på siden du kommer til under menyvalget Innhold, bolk 5.

En fremmed med et lite barn kommer inn i kirken for å be. 
Den fremmede flykter og glemmer en ting som setter agentene våre på sporet av et oppdrag. 
Hvorfor er personen i kirken?
Hva er den fremmede redd for?
Hva kan vi gjøre?

Dette alternativet tar opp tråden og temaet fra juleevangeliets siste akt; da Maria, Josef og Jesusbarnet må flykte til Egypt. I tv-serien / filmen om Tårnagentene finner dere dette dramaet omtrent halvveis i episode 9, som heter nettopp «Flukten». 

Leder: (etter innledningen over/se felles innledning til bolk 5) - Bibelfortellingen om julen slutter med at Maria, Josef og Jesusbarnet blir hjulpet til å flykte fra Betlehem og en rasende kong Herodes. De er truet på livet og må komme seg vekk.

Men nå…skjer det visst noe her, ser dere den personen der fremme? Og han/hun har med seg et lite barn. Hmm. Det ser ut som at han/hun ikke vet at kirken er opptatt i dag. Bare vær helt stille, så vi ikke skremmer dem.

En voksen med et lite barn, gjerne en dukke inntullet i et teppe, kommer inn i kirken, ser utenlandsk ut i klær og utseende ellers. Ser ikke barna eller de voksne. Barna og lederne står/sitter et bestemt sted i kirkerommet og bare observerer først. Den fremmede ser seg engstelig omkring, går fram til alterringen og kneler ned. Blar i en bok. Leser litt og ser på altertavlen.

Den fremmede ber høyt: «Kjære Gud, hjelp oss til å få det bra her i Norge, gjør oss trygge og glade. Hjelp familien vår og vennene våre i hjemlandet vårt sånn at de ikke trenger å være redde mer.»  

Når en av lederne roper (for eksempel fra galleriet, eller lengre bak i kirken), blir personen skremt, legger fra seg bibelen på en på forhånd avtalt side - og løper ut av kirken igjen og forsvinner. –Hva skjer? Hvem er denne personen? Hvorfor var hun/han i kirken?
(Mens spørsmålene henger i luften, går alle fremover i kirken. Her finner dere boken som den fremmede glemte i forfjamselsen. Dere tar den opp, ser da hvilken bok det er (en Bibel), og at den inneholder noe spesielt…Mens barna er samlet fremme ved alterringen (gjerne sittende på gulvet), leser/forteller lederne det som står på den siden som den fremmede antakelig leste. Matt 2. 13-23. Et halskjede ligger også på denne siden i Bibelen. Det er formet som en fisk. (Eller det kan være et kort eller en tegning av en fisk) Hva i all verden betyr det? (Her kan leder fortelle litt, for eksempel følgende:)

Leder: - Fisken er et symbol, en slags hemmelig melding, som man bruker til å fortelle hverandre at man er kristen. I noen land er det forbudt å tro på Jesus – der kan man komme i fengsel hvis man snakker høyt om Bibelen eller om Jesus. Da er det lurt å ha et hemmelig tegn som bare de kristne vet om.

Kanskje den fremmede har måttet flykte fra hjemlandet sitt fordi noen hadde oppdaget at hun/han tror på Jesus – siden vi fant dette hemmelige tegnet i Bibelen hennes/hans?

Vi vet ikke hvor langt den fremmede måtte flykte for å komme seg i trygghet her i Norge. Men i bibelfortellingen her, står det hvor langt Jesus barnet og familien måtte flykte. Fra Betlehem og helt til Egypt! (Her kan man ev vise fluktruten på et kart) Det tok flere uker for dem å reise den lange veien!

Plutselig ser lederen at det står noe skrevet bak på et kort som lå i den gjenglemte Bibelen:

Leder: -Agenter! Hør her, hva som står skrevet på baksiden av dette kortet vi fant i Bibelen til den fremmede: (leser høyt)

Josef drømte, og familien rømte
Gud selv passet på. Oppdraget lyder: Spør deg nå:
Hvem vil hjelpe, hvem vil gå?
Guds trenger agenter med mange slags talenter,
Mange trenger hjelp og støtte,
Hva om du selv en av dem møtte?
Verdens viktigste oppdrag; stopp aldri å let´:
Finn gode tips til å spre Guds kjærlighet.

 

Leder: Agenter! Vi har fått et oppdrag!

- Jesus og familien hans trengte hjelp til å komme seg i sikkerhet. De fikk hjelp.
Den fremmede kom hit til kirken for å be Gud om hjelp til å passe på seg og barnet sitt. Og for å be for noen andre som er på flukt fra noe. Det er ikke alltid Gud hjelper på den måten Josef og Maria fikk hjelp – gjennom at engler kommer i drømmer og sier hva man bør gjøre. Mange ganger kan vi – du og jeg - være den hjelpen som Gud sender – når vi hjelper hverandre, bruker Gud oss til å passe på hverandre og støtte hverandre.

-Agenter!? Den fremmede har gitt oss et oppdrag. Og siden vi er agenter, kan vi finne lure måter å finne løsninger. Er dere med på det? (Barna svarer) Hørte ikke! Er dere med på det?!? (Barna svarer høyt) Er dere med på det?!? (Barna roper)

 

Agentene går i gruppene sine, og får utdelt sitt oppdrag. Hvis dere har nok rom, er det fint om gruppene jobber i ulike rom.

Hvis dere er få agenter, velg hvilke oppdrag dere ønsker å jobbe med. Kanskje det i gruppen av agenter er barn som på mer eller mindre åpenbare måter har opplevd å være på flukt; enten selv eller i nær familie. Ta hensyn til dette, og se også om dette på noen måte kan brukes som en ressurs inn i et eller flere av oppdragene.

NB! Viktig å legge til rette for at det blir en ro i gruppene, at opplevelsen ikke blir heseblesende. Dette gjøres først og fremst med en godt planlagt organisering i forhold til tid, sammensetning av gruppene og ledere, og utstyret man trenger til de ulike oppdragene.

Alle oppdrag:
Begynn og avslutt arbeidet i hver gruppe med å ta fram lappen med oppdraget (hver gruppeleder bør ha en lapp med oppdraget skrevet på) og lese oppdraget høyt sammen i gruppen. På slutten kan man spørre: har vi i vår gruppe vært med på å løse oppdraget gjennom den løsningen vi har funnet nå?

Lag gjerne flere eller andre oppdrag tilknyttet bibelfortellingen om dere ønsker det. Hvis man har tid i denne bolken (det vil antakelig avhenge blant annet av hvor mange agenter som er i arbeid, og hvor mange ledere man har med på laget), er det fint om gruppene presenterer oppdraget og løsningen for de andre. Foruten at det kan være fint og morsomt, så er det også en fin gjennomgang før mange av gruppene skal presentere sitt oppdrag på gudstjenesten. Er det ikke tid til dette på lørdag, må man beregne tid til en gjennomgang søndag før gudstjenesten.

NB! Legg ikke listen høyt; dette skal være agentenes egen presentasjon, og det er ikke poenget at det skal være 100% gjennomarbeidet og perfekt resultat.

Oppdragene i gruppene kan være for eksempel:

 1. Oppdrag maleri.
  Lage et stort maleri av bibelfortellingen! Tema er flukt og redsel. Bruke sterke farger og et stort papir(fra stor papir-rull), eller tre store plakater. NB! Husk at det som males bør være stort og ha sterke farger for at alle i gudstjenesten skal ha mulighet til å se.
   
 2. Oppdrag forbønn.
  Formuler bønner til gudstjenesten. Hent inspirasjon fra bibelfortellingen: Bønn for dem som er på flukt (hva er mennesker på flukt fra? Hvem er forfulgt i verden i dag? Kan det å mobbe være å forfølge noen?) Bønn for dem som forfølger noen og for dem som mobber? Bønn for dem som leter etter trygghet, glede og fred (etter andre ting?), bønn for dem som savner noen fordi de har måttet flykte fra familie og venner, bønn for alle dem som arbeider for å hjelpe andre, og for at vi som er Tårnagenter kan være med og hjelpe noen og å være en god og real venn, osv. Hva kan vi takke for?
   
 3. Oppdrag tidsmaskin. Drama.
  Forestill dere at ved en viss type klemting i Tårnagentklokken, blir dere – tatt med tilbake i tid – til bibelfortellingen i Matt.2.13-23. Det samme vil skje på gudstjenesten i morgen. De som kommer da, vil bli tatt med på tidsreisen sammen med dere.  Vis dem for eksempel i små glimt/still-bilder hva som skjedde da Jesus og hans foreldre måtte flykte i all hast for å unnslippe den onde kong Herodes.

  Barna kan lage tablåer/still-bilder av det som skjedde: Leder kan fortelle utdrag av bibelteksten som passer til bildet agentene lager med seg selv i rollene. Se forslag til tekst/fortelling og bilder under.

Bilde 1: Herrens engel viser seg for Josef i en drøm, og kommer med sitt budskap. En agent har rollen som en sovende Josef, men en annen agent har på seg konfirmantkappe og glitter på hodet, og spiller engel. Hold «bildet» i 10 sekunder, slik at alle får mulighet til å få det med seg.

Bilde 2: Josef, Maria og Jesus-barnet flykter til Egypt. Der er de trygge for den onde kong Herodes som ikke vil at noen andre enn han selv skal være konge i landet. Her kan de som har rollene som Josef og Maria ta med seg en dukke som Jesusbarn (og kanskje et esel og litt bagasje?), og flykter ned midtgangen. De ser redde ut. Stoppe halvveis nede, «fryse» bildet i 10 sekunder, og så flykte videre.

Bilde 3: Herodes forstår at vismennene, som skulle fortelle ham hvor den nye kongen var født, har lurt ham. Han blir rasende, og bestemmer seg for å drepe alle guttebarn i Betlehemsområdet. Han sender soldatene sine ut med ordren; Finn Jesus-barnet! Noen agenter har rollene som Herodes og soldater. Den som har rollen som Herodes roper ut: «Soldater! Finn Jesus-barnet!» med sint stemme, og bildet «fryser» mens en rasende Herodes peker nedover midtgangen, og to-tre morske soldater står klare til å adlyde ordre.

Bilde 4: Kong Herodes er død. Enda en gang kommer en engel til Josef i en drøm. Engelen forteller at familien nå trygt kan dra tilbake til landet sitt, Israel. Maria, Josef og Jesus drar da tilbake til Israel, men tør ikke slå seg ned i Betlehem. De stoler ikke på den nye kongen i landet. De drar heller til en by i Galilea som heter Nasaret. Der vokser Jesus opp. Maria, Josef og Jesus kommer tilbake opp gjennom midtgangen, «fryser» bildet i det de kommer fram til «Betlehem», der de står og diskuterer litt veivalg.(Josef peker til venstre og Maria til høyre). Bildet holdes i 10 sekunder før de bestemmer seg for å ta veien til Nasaret, og forsvinner ut av kirken.


4. Oppdrag englebud
Alle på gruppen klipper ut hver sin engel i hvit eller farget kartong. Mønster kan være ferdig på forhånd. Skriv på den ene siden et trøstende/oppmuntrende ord: «Vær ikke redd, for jeg er med deg.», «Se deg ikke rådvill omkring, for jeg er din Gud.» «Jeg gjør deg sterk, og hjelper deg, ja, holder deg opp med min frelserhånd»(alle tre sitatene hentet fra Jes.41.10) eller rett og slett: «Gud er med deg». Med denne engelen følger et hemmelig oppdrag: Agentene i denne gruppen skal på gudstjenesten dagen etterpå se spesielt etter  om noen av gudstjenestedeltakerne ser redde eller bekymret eller lei seg ut. De skal gi engelen til den de opplever trenger en oppmuntring. Kanskje de også kan prøve å gi den til vedkommende uten å gi seg til kjenne? (gi engelen via en annen, legge oppå vesken eller jakken, feste til bilens frontrute, e.a.)

 

Ekstra-oppdrag eller alternativ: Manna-korn-blomster. Dette er papirblomster som på mystisk vis åpner seg i vann - og idet de åpner seg, bringer den enkelte blomst et oppmuntrende bibelvers til den som plukket den! Se ferdig mal her: Mannakorn-blomster.pdf

Hvis agentene på denne gruppen har tid, kan de klippe ut «manna-korn-blomster», og brette inn kronbladene slik at teksten i midten skjules. Da er blomstene klare til bruk eller utdeling. Blomstene kan for eksempel ha samme ordlyd som foreslått over, eller andre bibelvers eller gode oppmuntringer. Teksten bør være ferdig trykket eller skrevet, og papiret kan gjerne kopieres opp i ulike farger. Se ferdig mal i pdf-filen over. Kanskje man kan bruke blomstene under en bønnevandring i gudstjenesten? Da ligger blomstene i en skål for seg ved siden av vann-skålen. Eller man kan ønske velkommen til kirkekaffen med at alle får legge sin blomst i en skål med vann. Det kan for eksempel stå en skål med vann på hvert bord? Blomstene kan ligge strødd utover bordet. Eller hver person kan få en blomst i hånden på vei inn til kirkekaffen? I vannet åpner blomsten seg, man kan lese hilsenen og gjerne ta blomsten med seg. 

Enten man bruker dette som en stasjon i en bønnevandring, eller på kirkekaffen, kan det stå en liten «bruksansvisning» på et ark ved siden av: For eksempel: «Legg en blomst på vannet, se den åpne seg og ta imot hilsenen den bringer til deg!»

 

5. Oppdrag nattverdmysteriet
Hvis dere skal ha nattverd under gudstjenesten, kan dere ha en gruppe som jobber med dette oppdraget. Hvis ikke, har ikke dette oppdraget en så naturlig plass her.

Oppdraget til denne gruppen er å finne ut hva nattverd er, hvorfor man feirer nattverd, og hva som skjer i nattverden. Dette kan utforskes sammen med en leder, og løsningen på oppdraget skal presenteres for de andre agentene etterpå. Man kan velge om, og ev hvordan man vil presentere dette i gudstjenesten. Målet med dette er åtteåringene som er samlet til Tårnagent-helg skal få større kjennskap til nattverden, og få en trygghet på om de ønsker å motta nattverd eller ikke.

Hva skjer i nattverden? (Stikkord: Hjelp til å tro på Jesus, tilgivelse, fellesskap, med Jesus på innsiden får vi hjelp til å være agenter for Gud)

NB! Oppdrag nattverd må tilpasses målgruppen (hvilket forhold åtte-åringene har til kirke og nattverd varierer sterkt fra plass til plass) og lokale forhold ellers.

 

6. Oppdrag symboler
Denne gruppen skal øve på å presentere symbolene som er funnet under symboljakten til agentene tidligere på dagen. Nærbilder av noen symboler kan settes inn i en power-point-presentasjon, og vises på gudstjenesten dagen etter. Hvis agentene har funnet svært mange symboler, er det nok lurt å gjøre et utvalg. Hvilke symboler korresponderer mest med/passer best til bibelfortellingen og oppdraget?

 

Avslutning på denne bolken (passer om man har valgt alternativ 1: Flukten):

En flott avslutning på oppdraget kan dere få ved å spille denne lille filmen og sangen (litt over to minutter) fra Misjon uten grenser. Den går rett inn i temaet dere nå har jobbet med. Å være Tårnagenter handler om å bry seg!

http://www.misjonutengrenser.no/forside-mainmenu-91/59-film/183-dont-forget-about-me.html

 

   

 
Utskriftsvennlig versjonSpråk:
 
logoDNK logoStorts logoNSSF
Den norske kirke - Kirkerådet, Ansv. redaktør: Trude Evenshaug
Søndagsskolen. Ansv. redaktør Gøran Byberg