mainBack
registrer
Om Planlegging Innhold Aktivitetar Gudstjeneste Kommunikasjon og presse

Alternativ 3 DEN MYSTISKE GAVEN

Se innledning over / på siden du kommer til under menyvalget Innhold, bolk 5.

- En mystisk bursdagsgave kommer med postbudet, og gir agentene et oppdrag som kan bli krevende. For hvordan kan menneskene få se og høre om pinsen og hva Den hellige Ånd kan gjøre? Dette er jo vanskelig og mystisk, selv for dem som jobber i kirken! Men Tårnagenter tar en utfordring!

 

Et postbud (avtal gjerne med det egentlige postbudet hvis det er mulig!) kommer plutselig trampende inn i rommet, og sier høyt:

Postbud: Jeg ser etter Tårnagentene i (navn på menigheten deres) kirke, er det noen som vet hvem det kan være?

Leder: Ja, Tårnagentene, det er oss det.

Postbud: Så bra! Nå hadde jeg nesten gitt opp å finne dere. Jeg føler meg som en agent selv – slik som jeg har lett etter dere! Men jeg burde jo tenke at det var her dere var – i kirken! Jeg har bare aldri før levert post til Tårnagenter! Vær så god! (rekker fram en ganske stor pakke)

Leder: Oj, en pakke til oss! Takk skal du ha!

Postbud: Bare hyggelig! Det var siste pakken på runden min, så nå tar jeg helg! God Tårnagenthelg til dere! (vinker og går ut av kirken igjen)

 

Leder: Kan du (spør en av agentene) åpne opp pakken vår?

Pakken åpnes og inni den er det en eske. Oppi esken ligger det mange røde, gule og oransje ballonger (disse fargene fordi ballongene senere kan brukes til å symbolisere ildtungene på pinsedag), en pakke bursdagslys, en bursdagskrone eller andre «bursdagsting». I tillegg ligger det et kort, gjerne med bursdagsmotiv på den ene siden. På den andre siden står det skrevet et oppdrag(se under).

Leder: Bursdagsting? (Tar opp de ulike tingene slik at alle får se innholdet i pakken). Og en bursdagsinvitasjon kanskje? (Tar opp kortet og viser) Eller  kanskje ikke…mmmh. Hva er dette for noe da?

Leder eller en av agentene leser høyt det som står på kortet.

 

Agenter har bursdag hvert eneste år

Men vet noen hvilken alder kirken når?

Nesten ingen gir gaver eller sender bursdagskort

Er kirken og klokkene glemt helt bort?

Alle i kirken må få se og høre

Om pinsen og hva Den Hellige Ånd kan gjøre!

 

Leder: Agenter! Vi har fått et oppdrag! Et ordentlig bursdagsoppdrag! Om at mange har glemt bursdagen til kirken, og at vi skal – være med å gjøre slik at det ikke skjer! ! Er dere med på det? (Barna svarer) Hørte ikke! Er dere med på det?!? (Barna svarer høyt) Er dere med på det?!? (Barna roper)

Leder: Bra! Da setter vi i gang. Men… da må jo vi først finne ut når bursdagen til kirken er, og hvor mange år den blir neste gang den har bursdag, da! Mmh, kan det være noen ledetråder vi ikke har sett oppi bursdagsesken vår her? (ser oppi esken og leter litt) Tar opp bursdagskronen, og setter den på hodet. Ser litt oppgitt ut. Er det noen av dere agenter som ser en kode eller en hemmelig melding noe sted?

Kanskje noen av agentene ser at det står noe på kronen (bør være såpass stor og tydelig skrift at noen av agentene sannsynligvis vil legge merke til det):

 

På alteret ligger en eldgammel bok, leser du den, så blir du klok

 

Leder: Da får vi gå fram til alteret da – og se om vi blir klokere av det!

(Alle går frem) En av lederne løfter opp Bibelen, som ligger der oppslått. Ser at den er oppslått på siden som handler om pinsedag: Apg kap 2.

Leder:
Vi får sette oss ned her (ev kan agentene legge seg ned på gulvet) og lytte til denne eldgamle boken, da! Det handler om hva som skjedde med vennene til Jesus på første pinsedag. (Leder leser /ev gjenforteller levende teksten i Apg 2. 1-15. )
Fortsettelsen kan sammenfattes enkelt, for eksempel slik: «Peter, som hadde vært flau over å kjenne Jesus! Han sto nå, foran flere hundre mennesker og fortalte modig om hvem Jesus var, og om at Gud hadde sendt Jesus til jorden for å frelse menneskene. Enda flere mennesker kom til og ville høre på Peter når han snakket om Guds rike, om Jesus og om Den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd hadde ikke bare vist seg gjennom storm og flammer, den viste seg ved at Peter plutselig ble en modig mann, og ved at veldig mange av dem som sto og hørte på, begynte å tro på Jesus.» I den siste setningen i denne fortellingen, står det: «De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker». (Apg.2.41)

Det betyr vel at det var denne dagen at kirken ble født, på en måte. Da har vi vel funnet ut når kirken har bursdag da? Hva heter bursdagen til kirken? (Antakelig vil noen agenter ha svaret: Pinsedag).

 

Oppdraget vi fikk på bursdagskortet sluttet jo med et oppdrag om at vi skal fortelle om kirkens bursdag, slik at menneskene ikke glemmer den. Siden det er mange forskjellige folk som kommer til gudstjenesten vår i kirken, så kan det være lurt at vi finner forskjellige og lure måter å løse oppdraget på:

Er dere med på det? (Barna svarer) Hørte ikke! Er dere med på det?!? (Barna svarer høyt) Er dere med på det?!? (Barna roper)

 

Oppdrag løses i smågrupper:
Agentene går i gruppene, og hver gruppe får sitt oppdrag. Hvis dere har nok rom, er det fint om gruppene jobber i ulike rom.

Hvis dere er få agenter, velg hvilke oppdrag dere ønsker å jobbe med. NB! Viktig å legge til rette for at det blir ro i gruppene, at opplevelsen ikke blir heseblesende. 

Alle oppdrag:
Begynn og avslutt arbeidet i hver gruppe med å ta fram lappen med oppdraget
(hver gruppeleder bør ha en lapp med oppdraget skrevet på) og lese oppdraget høyt sammen i gruppen.På slutten kan man spørre: har vi i vår gruppe vært med på å løse oppdraget gjennom den løsningen vi har funnet nå?

Lag gjerne flere eller andre oppdrag tilknyttet bibelfortellingen om dere ønsker det. Hvis man har tid i denne bolken(det vil antakelig avhenge blant annet av hvor mange agenter som er i arbeid, og hvor mange ledere man har med på laget), er det fint om gruppene presenterer oppdraget og løsningen for de andre. Foruten at det kan være fint og morsomt, så er det også en fin gjennomgang før mange av gruppene skal presentere sitt oppdrag på gudstjenesten dagen etterpå. Er det ikke tid til dette på lørdag, må man beregne tid til en gjennomgang søndag før gudstjenesten.

NB! Legg ikke listen høyt; dette skal være agentenes egen presentasjon, og det er ikke poenget at det skal være 100% gjennomarbeidet og perfekt resultat.

 

Gruppene kan være for eksempel utføre:

1) Oppdrag intervju

Agentene skal her oppsøke 2-3 personer i menigheten, ta bilde av dem og intervjue dem: Det bør være avtalt med lederne på forhånd. 2 spørsmål til hver person holder:

- Hva er det som gjør at du tror på fortellingen om Den Hellige Ånd som kom til de kristne i pinsen?
- Hvor tror du Den Hellige Ånd er nå?

Agentene kan øve seg på å presentere intervjuet sitt i gudstjenesten søndag. Gjerne med bilde av den som er intervjuet på storskjerm (Dette må klareres med de involverte på forhånd).

 

2) Oppdrag forbønn.

Formuler bønner til gudstjenesten. Hent inspirasjon fra bibelfortellingen om Ånden som kom på pinsedag: Bønn for dem som er redde (Hva kan gjøre meg redd?), bønn for dem som synes det er vanskelig å tro (Hva kan gjøre det vanskelig å tro?), bønn for dem som trenger hjelp til å bli modige og glade, og de som trenger hjelp til å tro. Hva kan vi takke Den Hellige Ånd for?  

Hvis dere slår opp og leser bibelverset som står i Galaterbrevet, kapittel 5, vers 22 og første del av vers 23, finner dere et vers om hva Den Hellige Ånd kan skape i og gjennom oss. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, osv. Kanskje denne gruppen kan lage en bønn om at vi må ta imot disse gavene som Den Hellige Ånd vil gi til oss? Agentene kan også finne måter å visualisere bønnen de lager på (gjennom lystenning, tegnspråk, eller annet)

 

3) Oppdrag tidsmaskin. Drama.

Forestill dere at ved en viss type klemting i Tårnagentklokken, blir dere – tatt med tilbake i tid – til bibelfortellingen i Apg 2. Det samme vil skje på gudstjenesten i morgen. De som kommer da, vil bli tatt med på tidsreisen sammen med dere. Vis dem hva som skjedde da Den Hellig Ånd plutselig kom med storm og ild, mot, styrke og kjærlighet.

Det kan gjøres helt enkelt slik: Se: TidsreiseDenfaarstepinsen.pdf

 

5) Slå opp i bibelfortellingen i Jesaja 6.1-7. En leder gjenforteller hva Guds profet Jesaja fikk oppleve i kirken (tempelet) en gang han gikk dit for å be.

Etterpå kan lederen eller en av agentene lese følgende oppdrag:

Profeten Jesaja fikk smake en glødende stein

Og med den ble han vasket helt rein

Ild fra Himlen og dåpsvann – hva gjør egentlig det?

Ilden brenner og vannet renner, vil noe mystisk skje?

Ånden skaper tro og får kjærlighet til å gro,

Les i Galaterbrevet kapittel 5, vers 22.

 

Gå gjerne til døpefonten, ta vann på en klut (gjerne med vann fra dåpsfatet) og vask vekk en flekk fra en hånd eller noe kliss på en salmebok e.a. Samtal om hvorfor vi trenger at Jesus vasker oss rene. NB! Her er det fint om leder ikke med en gang kommer med «oppskriften», men at agentene selv kan komme med tanker.

Tenn et lys (gjerne Kristus-lyset eller et dåpslys – men ethvert lys kan symbolisere Jesus), og hold flammen slik at alle på gruppen kan se. Hva er forskjellen på vanlig ild, og den ilden som vi hører om fra pinsedag og fra Jesaja sin opplevelse med den glødende steinen som rørte munnen hans? Snakke litt om det, la agentene komme med forslag.

Det mystiske med denne Hellig-Ånd-ilden er at den ikke skader og brenner opp, men renser og tilgir, gir ny kraft, styrke og tro. Vi ser som regel ikke Den Hellige Ånd som flammer, men vi kan merke den inni oss som en hemmelig kraft. Bibelen sier at Den Hellige Ånd er en usynlig Hjelper, som kan gjøre akkurat det samme i oss, som den gjorde i Jesaja og i disiplene!

Jesaja ble tilgitt og renset. Disiplene ble forandret. Disse to bibelfortellingene viser at Den Hellige Ånd er en del av Gud. Den Hellige Ånd kan skape noe nytt i oss også: Oppdraget til agentene lyder, som vi hørte i sted:

La alle i kirken få se og høre

 om pinsen og hva Den Hellige Ånd kan gjøre

Agentene i denne gruppen kan finne ord i Galaterbrevet kap 5 vers 22 og 23a som handler om hva Den Hellige Ånd kan gi. Skriv ett og ett ord på et ark (det er 9 ord/«Åndens frukter» til sammen), og fest disse arkene rundt omkring i kirkerommet. Enten kan de henge lett synlig så alle kan se dem, eller de kan være litt gjemt. Er arkene med ordene gjemt, kan man i gudstjenesten be de som sitter i benkene «lete etter» ordene, og lese høyt det ordet de finner.

 

6) Oppdrag symboler

Denne gruppen får 10 gjenstander. 5 av dem har ingenting med bibelfortellingen å gjøre, (eksempelvis en karnevalsmaske, en lekebil, et pennal, en mobiltelefon, en femkroning) 5 av dem symboliserer på hver sin måte bibelfortellingen og budskapet i den; eksempelvis røde, oransje og gule ballonger, en hvit fjær eller en due klippet ut av papir, et stort rødt hjerte, et dåpslys eller en dåpskjole, en bursdagskrone eller noe annet man kan symbolisere med Den Hellige Ånd og pinse). Agentene må selv plukke ut det de mener passer til temaet om Den Hellige Ånd og den store pinse/bursdagsfesten. Gruppen kan finne en måte å feste disse fem symbolene på for eksempel prekestolen. Eller et annet sted godt synlig i kirken. Agentenes oppdrag er på denne måten å formidle bibelfortellingens budskap til de som kommer til gudstjenesten: Den Hellige Ånd kommer også til Jesu venner i dag! Ånden vil gi oss Glede, fred, kjærlighet. Ånden gir oss hjelp til å tro på Jesus! Ånden kan gjøre oss modige når vi er redde! Pinsedag er kirkens bursdag!

 

7) Oppdrag nattverdmysteriet

Hvis dere skal ha nattverd under gudstjenesten, kan dere ha en gruppe som jobber med dette oppdraget. Hvis ikke, har ikke dette oppdraget en naturlig plass her.

Oppdraget til denne gruppen er å finne ut hva nattverd er, hvorfor man feirer nattverd, og hva som skjer i nattverden. Dette kan utforskes sammen med en leder, og løsningen på oppdraget skal presenteres for de andre agentene etterpå. Man kan velge om, og ev hvordan man vil presentere dette i gudstjenesten. Målet med dette er at åtteåringene som er samlet til Tårnagent-helg skal få større kjennskap til nattverden, og få en trygghet på om de ønsker å motta nattverd eller ikke.

NB! Dette oppdraget må tilpasses målgruppen (hvilket forhold åtteåringene har til kirke og nattverd varierer sterkt fra plass til plass) og lokale forhold ellers.

 

 

 

 

 
Utskriftsvennlig versjonSpråk:
 
logoDNK logoStorts logoNSSF
Den norske kirke - Kirkerådet, Ansv. redaktør: Trude Evenshaug
Søndagsskolen. Ansv. redaktør Gøran Byberg