Denne artikkelen er hentet fra: Tårnagenthelg.no
Adressen til artikkelen er: http://www.tarnagenthelg.no/index.php?kat_id=411&art_id=1887

ANNONSEMAL FOR BRUK I DESIGNPROGRAMMER

Annonsemalen er satt opp som eksempel i et standardformat for avis (Modul 13 - 122mm x 71 mm).

Malen tilpasses hvilken som helst størrelse og innholdsløsning. Avisene har annonseavdelinger som er behjelpelig med oppsett.

Last ned: Annonsemaler i InDesign