Denne artikkelen er hentet fra: Tårnagenthelg.no
Adressen til artikkelen er: http://www.tarnagenthelg.no/index.php?kat_id=937&art_id=2768

Lederrekruttering

 

Hvordan få med ledere?

  1. Være med barna opp i tårnet

  2. Symboljakt i kirken med kamera

  3. Vise bilder på storskjerm i gudstjenesten

  4. Øve inn Tårnagentsangen med agentene

  5. Være med å sette sammen en spennende Tårnagentmeny

  6. Være med på «Oppdrag gudstjeneste». Agentene deles her inn i grupper som skal løse ulike oppdrag - her trengs det gruppeledere!

  7. En eldre person i menigheten, gjerne en bestefar eller bestemor, kan utfordres til å være «Den ukjente gjesten». Se mer under «Innhold».

 

NB! 
Drømmen er for noen å være et stort team som planlegger og gjennomfører dette sammen! Det er mange fordeler med å planlegge sammen fra begynnelsen av, men det kan samtidig være svært tidkrevende. Mange vil nok lettere si ja til å være med å hjelpe til under Tårnagenthelg hvis dere er tydelige på hva dere spør dem om. Ikke alle ønsker eller har anledning til å være med i hele planleggingsfasen! Men kan derimot bli motivert av en svært konkret forespørsel, slik at de vet hva de skal forberede seg på, og hvilke forventninger som stilles til dem.